ความน่าสนใจเกี่ยวกับกระปุกครีมในปัจจุบัน

จริงอยู่ว่าสินค้าบางอย่างขายตัวมันเองกระปุกครีมอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้น เห็นได้จากการมีอยู่ของแผนกการตลาดทั่วประเทศและทั่วโลกกระปุกครีมในความเป็นจริงแล้วกระปุกครีมผู้บริโภคส่วนใหญ่จะได้สัมผัสกับแพ็คเกจของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะได้สัมผัสตัวผลิตภัณฑ์เสียอีกกระปุกครีมเมื่อผู้บรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์ใด ๆ หยุดพิจารณาข้อเท็จจริงนี้ ความสำคัญของการเลือกอย่างชาญฉลาดเมื่อเลือกบรรจุภัณฑ์ควรมีความชัดเจนกระปุกครีม

กระปุกครีมแม้ว่าแต่ละผลิตภัณฑ์จะนำเสนอข้อเท็จจริง

ที่แตกต่างกันกระปุกครีมแต่มีคำถามทั่วไปบางข้อที่สามารถช่วยในการค้นหาแพ็คเกจที่สมบูรณ์แบบได้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำใครสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นกว่าคู่แข่งได้กระปุกครีมและดูเหมือนว่าหากงบประมาณอนุญาต ควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ่งนี้ไม่ควรเป็นกฎตายตัวกระปุกครีม

เนื่องจากบางอุตสาหกรรมมีบรรทัดฐานเดียวกระปุกครีมและการก้าวไปไกลจากบรรทัดฐานนั้นมากเกินไปอาจเป็นผลเสียหายได้ ตัวอย่างเช่น น้ำดื่มบรรจุขวดมักจะมาในขวดพลาสติกใสขนาดกระปุกครีมแน่นอนว่ามีหลายรูปแบบ แต่บรรทัดฐานนั้นสะดวกและเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังกระปุกครีมการก้าวไปไกลจากบรรทัดฐานนี้มากเกินไปอาจส่งผลต่อกลุ่มลูกค้าที่คาดหวังบรรจุภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งกระปุกครีม

กระปุกครีมทางออกที่สมบูรณ์แบบน่าจะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมที่กำหนดและบรรจุภัณฑ์ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นกระปุกครีมซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีและบางครั้งก็ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ตัวอย่างเช่นกระปุกครีมอาจใช้ฉลากที่ไม่ซ้ำใครบนขวดน้ำพลาสติกใสเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการในขณะที่ยังคงทำให้บรรจุภัณฑ์โดดเด่นบนชั้นวางอย่างไรก็ตามกระปุกครีม

กระปุกครีมมีข้อยกเว้นสำหรับกฎทั่วไปทุกข้อตาม

ที่กล่าวไว้ข้างต้นกระปุกครีม 30 กรัมเมื่อต้องจัดการกับน้ำดื่มบรรจุขวด ลูกค้าที่บริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดมักจะคาดหวังกับภาชนะบางประเภท อาจมีเหตุผลมากมายสำหรับความคาดหวังในอุตสาหกรรมใดก็ตาม ตั้งแต่ความสะดวกไปจนถึงการปลอมแปลงหลักฐานไปจนถึงปริมาณกระปุกครีมความคาดหวังของลูกค้าด้วยข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการที่มีเสถียรภาพมากเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองสำหรับบรรจุภัณฑ์ ขวดกระปุกครีม

กระปุกครีมหรือฝาที่นอกเหนือไปจากปกติอาจมีราคาแพง แต่ทางเลือกอื่น เช่น การบรรจุภัณฑ์ตามสัญญาหรือการใช้แรงงานคนก็มีข้อเสียเขนส่งช่นกันแน่นอนว่ากระปุกครีมสถานการณ์ต่างๆ กันอาจทำให้มีข้อพิจารณาหรือคำถามเพิ่มเติมหลายประการ ตั้งแต่ความพร้อมของวัสดุ ความสะดวกในการ ไปจนถึงขนาดคอนเทนเนอร์ธรรมดา อย่างไรก็ตาม การตอบคำถามสี่ข้อข้างต้นจะช่วยให้ผู้บรรจุหีบห่อเริ่มต้นได้ดีในการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่จะลดต้นทุน นำเสนอผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ดึงดูดใจ ดึงดูดลูกค้า และตอบสนองความต้องการในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล