การเลือกทันตกรรมเด็ก

ทันตกรรมเด็กเป็นสาขาทันตกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากของเด็กเป็นหลัก การรักษาสุขอนามัยช่องปากที่เหมาะสมในเด็กเป็นสิ่งสำคัญมาก หากเพิกเฉยอาจนำไปสู่สภาพฟันและมีปัญหาร้ายแรงในปีต่อมาได้ การสอนลูกของคุณให้รักษาสุขภาพช่องปากที่ดีโดยการแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญมาก นอกจากนี้ยังเป็นการดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่อุดมด้วยน้ำตาล คุณควรพาลูกไปคลินิกทันตกรรมเด็กเป็นประจำเพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำ โรคทางทันตกรรมสามารถควบคุมได้ดีขึ้นหากตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ ขอแนะนำให้ไปพบทันตแพทย์อย่างน้อย

ทันตกรรมเด็กดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กแล้ว

ทันตแพทย์เด็กยังมีหน้าที่คอยสอนและแนะนำพวกเขาอีกด้วย สภาวะทางทันตกรรมเด็กหลายอย่างสามารถป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยในช่องปากที่เหมาะสม ในทำนองเดียวกัน การปฏิบัติตามข้อควรระวังก็เป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจส่งผลต่อฟันได้ คำแนะนำในการป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญของทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทย์สำหรับเด็กยังให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับขั้นตอนและผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมต่างๆ จุดมุ่งหมายที่สำคัญประการหนึ่งของทันตกรรมสำหรับเด็กคือการป้องกันฟันผุ 

สุขอนามัยในช่องปากและโรคฟันที่ไม่เหมาะสมอาจขัดขวางการเรียนของบุตรหลานของคุณที่โรงเรียน นอกจากนี้ยังอาจส่งผลต่อพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของบุตรหลานของคุณกับผู้อื่น พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการปฏิบัติตามข้อควรระวังเป็นสิ่งสำคัญมากในการป้องกันฟันผุ ทันตกรรมเด็กแตกต่างจากทันตแพทยศาสตร์สาขาอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ทันตแพทย์เด็กจึงต้องฝึกอบรมเพิ่มเติมอีกหลายปีหลังจากสำเร็จการศึกษา ในหลายประเทศจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม ในการกำหนดให้เป็นทันตแพทย์สำหรับเด็ก

ทันตกรรมเด็กจำเป็นต้องมีใบอนุญาตพิเศษในหลาย

ทันตกรรมสำหรับเด็กให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์กับผู้ป่วยมากขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจจิตวิทยาเด็กเพื่อปฏิบัติต่อเขาหรือเธอ ด้วยเหตุนี้ จิตวิทยาเด็กจึงเป็นส่วนสำคัญของทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทย์เด็กต้องเรียนวิชาจิตวิทยาเด็กเพิ่มเติมโดยบังคับ สิ่งนี้สำคัญมากในการขจัดความกลัวหมอฟันในเด็ก ทันตกรรมสำหรับเด็กเป็นส่วนย่อยของทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ทันตกรรมสำหรับเด็กแตกต่างจากทันตกรรมผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กและวัยรุ่นกำลังเติบโต และผลที่ตามมาคือช่องปากของพวกเขาเปลี่ยนไป 

ทันตแพทยศาสตร์สาขานี้ก็มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจสาเหตุและการป้องกันโรค ในขณะเดียวกันก็สร้างสมดุลระหว่างความต้องการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้และมั่นใจกับผู้ป่วยอายุน้อย ยิ่งกว่านั้น ทันตกรรมเด็กรูปแบบนี้ยังมุ่งเน้นที่การสอนนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ การปรับขั้นตอนตามความต้องการของเด็ก และการดูแลสุขภาพช่องปากเมื่อเด็กพัฒนา ในฐานะทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์เด็กมักจะต้องผ่านการฝึกอบรม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความต้องการพิเศษและความกังวลของผู้ป่วยเด็ก ปัจจุบัน ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ให้การรับรองจากคณะกรรมการ