ความต้องการที่มากขึ้นของ grd กรดไหลย้อน

grd กรดไหลย้อนการสำลักมักเกิดขึ้นกับกรดไหลย้อนในเวลากลางคืน แต่กรดไหลย้อนแบบเงียบๆ  grd กรดไหลย้อนยังสามารถทำให้เกิดการสำลัก ไอ grd กรดไหลย้อนและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลำคอ แม้ว่าโดยทั่วไปจะเรียกว่ากรดไหลย้อนแบบเงียบ grd กรดไหลย้อนแต่คำศัพท์จริงสำหรับกรดไหลย้อนรูปแบบเฉพาะนี้คือกรดไหลย้อนกล่องเสียงคืออะไรการไหลย้อนของกล่องเสียงมีความคล้ายคลึงกับโรคกรดไหลย้อนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหูรูดหลอดทำให้กรดไหลย้อนเข้าไปในหลอดอาหาร อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่สำคัญคืออาการหลักของโรคกรดไหลย้อนคือ

ในขณะที่อาการหลักของ grd กรดไหลย้อนมักจะเกิดขึ้นในลำคอ

grd กรดไหลย้อน ราคาคนส่วนใหญ่ทราบว่ากรดไหลย้อนมักเกิดขึ้นเมื่อซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างในหลอดอาหารที่อยู่ระหว่างหลอดอาหารและกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติอย่างไรก็ตาม grd กรดไหลย้อนสิ่งที่ไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปก็คือ หลอดอาหารมีกล้ามเนื้อหูรูดอีกอันหนึ่งที่เรียกว่า กล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารส่วนบนตั้งอยู่ที่ grd กรดไหลย้อน

หลอดอาหารตรงกับคอเมื่อทั้งและล้มเหลว grd กรดไหลย้อนผลที่ตามมาคือกรดไหลย้อนแบบเงียบแตกต่างกันอย่างไรดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ grd กรดไหลย้อนผลเมื่อกรดในกระเพาะอาหารผ่านทั้งกล้ามเนื้อหูรูดและแอ่งน้ำในลำคอ หรือไหลไปถึงปากหรือหลังจมูก โรคกรดไหลย้อนคือการที่กรดผ่านและยังคงอยู่ในทรวงอกและไม่ผ่านอาการที่พบบ่อยที่สุดของโรคกรดไหลย้อนคืออาการแสบร้อนกลางอก ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่คนๆ  grd กรดไหลย้อน

หนึ่งมีอาการกรดไหลย้อนซ้ำๆ  grd กรดไหลย้อนและกรดได้เผาผลาญเยื่อบุป้องกันที่เคลือบหลอดอาหาร แม้ว่าผู้ป่วยบางรายจะมีอาการเสียดท้อง grd กรดไหลย้อนแต่อาการนี้ไม่ใช่อาการทั่วไป grd กรดไหลย้อนเนื่องจากน้ำย่อยที่ไหลย้อนไม่ได้ค้างอยู่ในหลอดอาหารนานพอที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้ นี่คือเหตุผลที่มักเรียกว่ากรดไหลย้อนแบบเงียบ เพราะคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมโยงอาการที่พบจากกรดไหลย้อนกล่องเสียงกับกรดไหลย้อนมี grd กรดไหลย้อน

อาการอย่างไรอาการมักจะเกิดขึ้น grd กรดไหลย้อน

ในลำคอและมักจะรู้สึกได้เนื่องจาก grd กรดไหลย้อนไม่มีเยื่อบุป้องกันในลำคอซึ่งแตกต่างจากหลอดอาหารอาการทั่วไปที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนอาจมีอาการเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมดฉันควรทำอย่างไรหากฉันคิดว่าฉันมีมีวิธีรักษากรดไหลย้อนมากมาย grd กรดไหลย้อนแต่ถ้าคุณคิดว่าตัวเองอาจเป็นโรคกรดไหลย้อนที่คุณอาจพบสำหรับการวินิจฉัยเพิ่มเติม ได้แก่ การกลืนแบเรียมหรือการศึกษาหัววัดค่าแบบคู่ grd กรดไหลย้อน

grd กรดไหลย้อนคุณจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเช่นเดียวกับโรคกรดไหลย้อนที่ไม่ได้รับการรักษากรดไหลย้อน รักษาอย่างไรดีที่สุดกรดไหลย้อนเงียบส่วนใหญ่รักษาด้วยวิธีเดียวกับโรคกรดไหลย้อน grd กรดไหลย้อนสาเหตุเพราะมีเป้าหมายเพื่อลดกรดเพื่อรักษาอาการและป้องกันไม่ให้เกิดกรดไหลย้อน ดังนั้น การรักษาโดยทั่วไปจึงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและอาจรวมถึงยาลดกรดหรือการผ่าตัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของและความถี่ grd กรดไหลย้อน